Szövegek

Erő Zoltán: Egy fotográfus akinek ecsetkezelése van...2022

Építész lévén a kiállítást óhatatlanul Innen nézem, a szakmám felől, ahol a szakma jellegéhez hozzá tartozik, hogy a technikai technológiai adottságok és azok használata legalább olyan izgalmassá teszik az alkotófolyamatot, mint az artisztikus elemek, szemantikus üzenetek felépítése és kidolgozása.


Ennek megfelelen óhatatlanul észre kell vennem Károly munkáinak technikai alapjait és azt, hogy ez a technika a képek sajátja, olyannyira, hogy számomra határozottan errl szólnak a képek. Önmagukban is és egy kiállításon egymás mellé rendezve is.

Egy fotográfus, akinek ecsetkezelése van. Egy kép, amelyiknek a di- namikáját a kézzel felhordott emulzió adja meg. Az álló bicikli az ec- setvonásoktól válik dinamikussá, a határozott geometriai formák ugyanc- sak a szabadkézi munkától kapnak önálló karaktert. Károly saját megfo- galmazása szerint szabadkézi fotográfus.


Ettl válnak a fotográfiák egyedivé. Munkáiban mindent kézbe vesz, amit más fotográfus nem feltétlenül: akár a fényt, akár a tárgylemezt, akár a fényérzékeny felületet. Akár a végterméket. a kész képet. Ismerjük olyan képeit, ahol dinamóval állítja ela szükséges fényt.


A végén minden kép más, minden képe egyedi. Nincsenek azonos mvek, az egyediség és az esetiség a lényegük. Végtelenül emberi alkotások ezek: bennük rejlik a kiszolgáltatottság pillanata, ahol csak az ösztönök segítenek.

Voltaképpen tehát minden kép létrehozása performansz, kisebb-nagyobb közönség eltt zajló kísérlet. Van amikor a labormhelyben, van, amikor színpadon zajlik ez a folyamat. A performansz, mint mfaj is az egyedit, a megismételhetetlent kívánja létrehozni.


Budapest, 2022. október 11. Erő Zoltán Épitész / Budapest főépítésze

 

(részletek a 2022 oktober 11, Artphoto galéria, Minyó Szert: Innen nézve c. kiállitás megnyitó szövegéből)

Megjelent a PUNKT aktuális számában.